• Eva Hammarlund - advokat i Stockholm med inriktning på familjerätt

Välkommen till advokat Eva Hammarlund Sheppard

Mitt namn är Eva Hammarlund Sheppard. Jag är advokat och har specialiserat mig på ärenden som avser brottmål eller familjerätt. Jag bedriver min verksamhet från Kungsholmstorg 16 i centrala Stockholm men bistår klienter från alla delar av Sverige.

Jag har valt att specialisera mig på brottmål och familjerätt eftersom dessa områden innebär att jag arbetar nära människor. Möjligheten att förbättra mina klienters privatliv är min största drivkraft. För att lyckas med detta krävs både juridisk kompetens och en förmåga att möta och stödja personer i en svår situation. Denna kombination är grundstenen i mitt arbete – att skapa trygghet för dig som klient.

Inom det straffrättsliga området åtar jag mig uppdrag som såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde. Som exempel på uppdrag inom det familjerättsliga området kan nämnas vårdnad och vårdnadstvister, tvister om barns boende, umgänge med barn, internationell privat- och familjerätt, underhåll och sambofrågor.

Jag har alltid mina klienter och deras önskemål i fokus. Genom ett nära samarbete tar vi tillvara alla möjligheter att nå önskat resultat.